Tack till Blogger

Loesje Logo                

torsdag, november 22, 2012

Loesje och jämställdhet i Armenien

Tidigare i år, i sensommarens Armenien, hade Loesje Sverige tillsammans med Loesje Armenien ett seminarium om jämställdhet i Dilijan, två timmar norr om huvudstaden Yerevan. Andra partners i projektet var ungdomsorganisationer frn Ukraina, Georgien, Jordanien, Palestina och Loesje Egypten, Loesje Polen och Loesje Tyskland. Det kom tre deltagare från varje organisation som skulle ta med sig kunskapen tillbaka till sina verksamheter, om hur man kan jobba med jämställdhet via non-formal education. Responsen var mycket bra från deltagarna och alla lämnade seminariet med nya verktyg och tankar kring genus och hbtq-frågor. Seminariet möjliggjordes av stöd från Europeiska Kommissionens Ung och Aktiv och Ungdomsstyrelsen i Sverige.