Tack till Blogger

Loesje Logo                

måndag, februari 20, 2006

Årsmöte 25 feb.

Hej alla Loesjevänner!

Lördag den 25 februari har vi årsmöte kl 15. På kvällen blir det fest. Söndag den 26 februari är det texttrivning och kanske klistring.

Mötet äger rum i Stockholm hemma hos Moa. Det blir god mat och planer inför valåret.
Hoppas att du kan komma! Meddela på mejl: mforstorp (kanelbulle) yahoo.se
Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Adjungeringar
9. Fastställande av dagordning
11. Verksamhetsberättelse
12. Ekonomisk berättelse
13. Revisionsberättelse
14. Frågan om ansvarsfrihet
15. Verksamhetsplan
16. Motioner
17. Medlemsavgift
18. Budget
19. Val av styrelse
20. Val av valberedare
21. Val av revisorer
22. Övriga frågor
- Hemsidan?
- Översätta engelska Loesjetexter?
- Sälja födelsedagskalender och andra Loesjeprylar?
- Textskrivningar under våren?
- Valår – vad ska vi göra?
- Loesjes bulletin behöver artiklar?
- Söka stipendier?
- Hälsa på Loesjegänget i Berlin? Andra projekt?
- Loesje styrelsemöte i Polen sista helgen i mars – vem vill åka?
- Mejllistan?
23. Mötets avslutande